top of page

Algemene Voorwaarden 

Suzan van Ginkel Photography 

      www.suzanvanginkelphotography.nl  -   suzanvanginkel.photography@hotmail.com

Kamer van Koophandel: 73644986 -   BTW-nummer: NL165600214B01


1. Algemeen

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Suzan van Ginkel Photography.
2. Bij het aanvragen van een fotoshoot of andere geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Suzan van Ginkel Photography worden aangepast.

 

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Voor dieren; Zorg dat het te fotograferen dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone modellen.

 

3. Boekingen

1. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding het aanbod te herroepen.

2. Nadat een fotoreportage is geboekt is annulering niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de opdracht te annuleren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door Suzan van Ginkel Photography. 

3. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan
4. Bij sommige weersomstandingheden kan een fotoshoot die buiten plaats zou vinden niet doorgaan. Mocht het regenen, hagelen, sneeuwen, onweren of stormen dan zal de fotoshoot in overleg verplaatst worden naar een andere datum, de beslissing van de fotografe is hierin doorslaggevend.
5. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de fotoshoot en de foto’s, dient u dit binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Suzan van Ginkel Photography te melden. Suzan van Ginkel Photography heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.


4. Betalingen

1. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 10 euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 14 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
2. Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.
3. Uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

5. Cadeaubonnen

1.  U kunt bij Suzan van Ginkel Photography een cadeaubon kopen. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon. 
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Suzan van Ginkel Photography. Op iedere cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven.
5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling. 7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Het is wel mogelijk om meerdere cadeaubonnen te combineren in 1 bestelling

 

6. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 
2. Het is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen
3. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

7. Foto formaten  


1. De digitale foto’s  kunnen in verschillende formaten geleverd worden. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is.  
2. Foto’s  in zogenoemd ‘Social Media Formaat’, zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U heeft wel, tenzij anders overeengekomen, toestemming deze beelden te gebruiken op persoonlijke social media profielen of forums online, onder voorwaarde van naamsvermelding. Deze foto’s zijn niet geschikt voor het (laten) afdrukken en/of uitvergroten. Deze bestanden zijn voorzien van het logo van de fotograaf. Onder geen voorwaarden mag dit logo verwijderd worden, mag de foto bijgesneden of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij publicatie dient de naam of website op het watermerk altijd goed leesbaar te zijn. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
3. Foto’s in zogenoemd ‘Afdruk Formaat’ , zijn geschikt om af te laten drukken enkel en alleen bedoeld voor privégebruik,  tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de fotograaf. Onder privégebruik wordt verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis. Deze foto's mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd, op internet of waar dan ook, of verveelvoudigd worden. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

8. Auteursrechten & Publicaties


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Suzan van Ginkel Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op. 
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht) 
3. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4.Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzan van Ginkel Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 
5. Als houder van het auteursrecht mag Suzan van Ginkel Photography de gemaakte foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Suzan van Ginkel Photography wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Suzan van Ginkel Photography. Er zal een passende vergoeding worden besproken. 
7. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 100,00 euro.
8. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden dat de foto door Suzan van Ginkel Photography gemaakt is door vermelding van: “Foto: Suzan van Ginkel Photography” of “Foto:www.SuzanvanginkelPhotgraphy.nl”.

 

 

 

Suzan van Ginkel
Suzan van Ginkel Photography
Kvk 73644986| Btw NL165600214B01
© 2018-2023 Suzan van Ginkel Photography | Alle rechten voorbehouden. 


© Copyright 2004-2023
Deze Algemene voorwaarden zijn onder licentie afkomstig van F.D. Puijman – Hoofddorp
Ook op deze zorgvuldig geschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht. 
Wil je deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overnemen?
Dat kan voor slechts 25,- euro (excl. Btw) via: https://www.hypofocus.art/product/fotografie-algemene-voorwaarden/

bottom of page